Chcemy być dostępni!DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wstęp do Deklaracji

Klub Dylematy Mamy i Taty zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://klubdylematymamyitaty.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2021-01-30.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-10-30.

Zgodność z przeglądarkami:

Serwis został sprawdzony pod kątem zgodności z przeglądarkami Safari i Chrome.

Użyte systemowe ułatwienia dostępu:

W procesie badawczym użyte zostały systemowe ułatwienia dostępu dla systemów operacyjnych Mac OS, iPad OS i iOS. Z tych systemów operacyjnych najczęściej korzystają osoby z niepełnosprawnościami.

Ułatwienia na stronie

  • Strona jest przejrzysta w budowie
  • Nawigacja po zasobach nie sprawia trudności
  • Istnieje możliwość poruszania się za pośrednictwem klawiatury po stronie
  • Serwis posiada plugin umożliwiający adptacje strony
  • Strona posiada tekst alternatywny dla obrazów

Serwis będzie sukcesywnie dostosowywany, aby poprawić dostępność i usunąć wady wskazane powyżej.Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez właściciela serwisu.

Inne informacje dot. dostępności

Projekt nie zakładał bezpośredniego wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, jednak jako organizator byliśmy w pełnej gotowości, aby na takie specjalne potrzeby odpowiedzieć. Przygotowaliśmy formularz rekrutacyjny, w którym było pytanie o specjalne potrzeby, tak aby z wyprzedzeniem zareagować i zapewnić dostępność wydarzenia na miarę realnych oczekiwań uczestników.

Wszelkie informacje w tej kwestii należy zgłaszać do:
Magdalena Ścibor
tel: +48 504 869 511
e-mail: klub.dylematy@gmail.com

NASZA MISJA

Klub Dylematy Mamy i Taty został założony z potrzeby serca przez rodziców dla rodziców. Od samego początku celem jego istnienia było wsparcie rodziców w trudnym procesie wychowawczym, szczególnie rodziców na wczesnym etapie rodzicielstwa, rodziców małych dzieci. Pomoc ta oparta była i jest na dwóch filarach: edukacji i integracji.

WARTOŚCI

Edukacja
Realizowana poprzez organizację warsztatów, wykładów, szkoleń, spotkań ze specjalistami oraz promocję książek o tematyce rodzicielskiej.
Integracja
Możliwość poznania rodziców małych dzieci z lokalnej społeczności odbywa się w trakcie cotygodniowych spotkań, pikników rodzinnych, spontanicznych rozmów i wspólnie wypitych kaw.
Przyjaźń
Zyskać ją mogą zarówno dorośli, poznając osoby podobne sobie, jak i dzieci, które w trakcie klubowych spotkań mają szansę bawić się w gronie rówieśników, zdobywając tym samym pierwsze doświadczenia społeczne, które stanowią formę adaptacji przed żłobkiem czy przedszkolem.

JAK DZIAŁAMY

Działalność klubu, a od 2019 roku stowarzyszenia koordynowana jest przez 4 dziewczyny: Magdę, Karolę, Sylwię i Asię.

Wykonywana przez nas praca ma charakter społeczny i polega na: organizowaniu spotkań, prowadzeniu profili w mediach społecznościowych, promocji działalności, pisaniu wniosków, które startują w konkursach grantowych,  realizacji projektów, zakupach inwestycyjnych i rozliczaniu wszystkich przedsięwzięć.
Robimy również pyszną kawę, która nigdy nie smakuje tak pysznie jak w środy przed południem.

Na spotkania przychodzą rodzice których znamy, ale też tacy których nie znamy (ale tylko na pierwszym spotkaniu, bo potem to się już znamy :P) z Myślenic i z okolic. Przychodzą z wózkami, przyjeżdżają rowerami, samochodami… Jesteśmy otwarci na każdego, kto chce pogadać, poznać nas i innych.

https://klubdylematymamyitaty.pl/wp-content/uploads/2021/10/logo-bez-tla-klubu-300x290.png

Partnerzy:

Logo partnera Centrum Usług Społecznych
Logo partnera Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
myslenice LOGO
Logo partnera Myślenice PL
Logo partnera Senior plus
Logo partnera Inicjatywa Lokalna
Logo partnera Nadleśnictwo Myślenice
Logo partnera Działaj Lokalnie
Logo partnera Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu
Logo partnera Polsko Amerykańska Fundacja Wolności
Logo partnera Małopolska
Kontakt do nas
Stowarzyszenie Klub Dylematy Mamy i Taty Ul. Ujejskiego 98a 32-400 Myślenice NIP: 681 207 64 85NR KONTA: 73 1090 2590 0000 0001 4280 8679
Budynek Cechu Rzemiosł Różnych ul. Ogrodowa 1a Myślenice
+ 48 504 869 511
Zostaw Kontakt
Podaj nam kontakt do siebie - odezwiemy się!

    https://klubdylematymamyitaty.pl/wp-content/uploads/2021/11/Belka-dolna-PDF2-1280x88.png
    https://klubdylematymamyitaty.pl/wp-content/uploads/2021/11/Belka-dolna-PDF.png